Wielkość usługi Koperty
BK
Koperty
NK
Koperty
TS
Koperty
NK, OK
Koperty
TS, OK
Koperty wycięte
BK, NK
Koperty wycięte
TS
Koperty wycięte
OK, NK, BK
Koperty wycięte
OK, TS
do 500 szt. 149,00 172,00 194,00 190,00 199,00 140,00 150,00 160,00 170,00
od 500 do 1000 szt. 199,00 229,00 249,00 249,00 269,00 189,00 199,00 209,00 219,00
2 000 szt. 179,00 199,00 229,00 219,00 249,00 169,00 179,00 189,00 199,00
3 000 szt. 159,00 169,00 209,00 189,00 229,00 149,00 159,00 169,00 179,00
5 000 szt. 149,00 159,00 199,00 179,00 219,00 139,00 149,00 159,00 169,00
6 000 szt. 146,00 156,00 196,00 176,00 216,00 136,00 146,00 156,00 166,00
8 000 szt. 142,00 152,00 192,00 172,00 212,00 132,00 142,00 152,00 162,00
10 000 szt. 139,00 149,00 189,00 169,00 209,00 129,00 139,00 149,00 159,00
12 000 szt. 132,00 142,00 182,00 162,00 202,00 122,00 132,00 142,00 152,00
14 000 szt. 125,00 135,00 175,00 155,00 195,00 115,00 125,00 135,00 145,00
15 000 szt. 119,00 129,00 169,00 149,00 189,00 109,00 119,00 129,00 139,00
16 000 szt. 110,00 120,00 160,00 140,00 180,00 100,00 110,00 120,00 130,00
18 000 szt. 102,00 112,00 152,00 132,00 172,00 92,00 102,00 112,00 122,00
20 000 szt. 97,00 107,00 147,00 127,00 167,00 87,00 97,00 107,00 117,00
25 000 szt. 89,00 99,00 139,00 119,00 159,00 79,00 89,00 99,00 109,00
30 000 szt. 86,00 97,00 136,00 116,00 154,00 77,00 87,00 97,00 107,00
35 000 szt. 84,00 95,00 133,00 113,00 150,00 74,00 84,00 96,00 106,00
40 000 szt. 81,00 92,00 131,00 111,00 146,00 71,00 81,00 95,00 105,00
45 000 szt. 79,00 89,00 129,00 109,00 143,00 69,00 79,00 93,00 103,00
50 000 szt. 77,00 87,00 127,00 107,00 139,00 67,00 77,00 92,00 102,00
60 000 szt. 75,00 85,00 120,00 102,00 136,00 65,00 75,00 89,00 99,00
70 000 szt. 73,00 83,00 113,00 97,00 133,00 63,00 73,00 86,00 96,00
80 000 szt. 71,00 81,00 108,00 92,00 130,00 61,00 71,00 82,00 92,00
90 000 szt. 68,00 78,00 103,00 89,00 127,00 59,00 69,00 79,00 89,00
100 000 szt. 65,00 75,00 95,00 85,00 125,00 57,00 67,00 75,00 85,00


  1. Wyżej wymieniony cennik dotyczy wykonania usługi tj. (cięcia, klejenia i pakowania) na koperty z papieru do gramatury 110 g/m2.
  2. W przypadku wykonania usługi na koperty o gramaturze od 115 do 180 g/m2 do ceny podstawowej dodajemy 20%.
  3. W przypadku wykonania usługi na koperty o gramaturze od 180g/m2 do 200 g/m2 do ceny podstawowej doliczamy 50%.
  4. W przypadku nadruku na spad cena jest wyższa o 20% od ceny podstawowej.
  5. W przypadku usługi cięcia, klejenia i wstawienia niestandardowego okienka lub niestandardowego usytuowania do ceny przy poszczególnym nakładzie doliczmy jednorazowy koszt wykonania i wstawienia okienka w konkretny wykrojnik 100,00 netto.
  6. W przypadku wykonania usługi na kopertach z kredy dodajemy 50%.
  7. W przypadku wykonania usługi na arkuszach z poddrukiem (apla) dodajemy 20%.
  8. W przypadku wykonania usługi na kopertach z kartonu doliczamy 100%.


OBJAŚNIENIE SKRÓTÓW UŻYTYCH W TABELI CENNIKA

 

NK - do zaklejania na mokro OK - koperta z okienkiem
TS - z taśmą samoprzylepną BK - bez kleju na klapce


WYKONUJEMY NADRUKI NA KOPERTACH.
Zapewniamy bezpłatny transport do 100 km przy zamówieniu powyżej 500,00 zł. netto